HeaderSearchForm

Władze okręgu

Władze Okręgu Wielkopolskiego ZPFP
Zarząd:
Maciej Pietrzak - Prezes
Bogdan Walkiewicz - Wiceprezes
Tomasz Niedźwiedź - Sekretarz
Ewa Krym - Skarbnik
Przemysław Degórski - Członek Zarządu Okręgu
Paweł Jakubek - Czlonek Zarządu Okręgu
Komisja Rewizyjna:
Rafał Mól - Przewodniczący
Tomasz Podlak - Członek komisi rewizyjnej
Grzegorz Okołów - Członek komisi rewizyjnej
 
parent menu item not found: "130"