HeaderSearchForm

Zjazd Delegatów ZPFP w Izabelinie

Walny Zjazd naszego Związku już za nami 04.06.2016 w sercu Puszczy Kampinowskiej - Izabelinie odbył się Walny Zjazd członków ZPFP. Do obiektu Dyrekcji Parku zjechali przedstawiciele wszystkich okręgów. Było 60 delegatów /nasza organizacja liczy ponad 500 osób/. Okręg Toruński reprezentowali koledzy: Janusz Kępa oraz Piotr Olkiewicz.
Ustępujący Zarząd przedstawił swoją 3 letnią działalność i otrzymał  zasłużone absolutorium /nagrodzone oczywiście gromkimi brawami/. Katarzyna Gubrynowicz, Adam Ławnik i Mikołaj Stawowy przez cały okres swoich zarządów wykazywali się inicjatywą i wielkim zaangażowaniem w rozwoju, organizacji i prowadzenia stałych imprez związkowych m.in Wizje Natury, Fotograf Roku, plenery oraz konkursy fotograficzne.
Najważniejszą częścią Zjazdu był wybór nowego Zarządu. Dokonano je poprzez demokratyczny wybór w wyniku głosowania jawnego. Kandydaturę Prezesa zaproponowała Kasia Gubrynowicz, która w osobie nowego Prezesa widzi szerokie możliwości dalszego rozwoju naszego Związku. Wybór nowego Prezesa  Zygmunta Urzędnika poparto jednogłośnie, co świadczy o dużym zaufaniu Delegatów.  
Po kolejnych głosowaniach wybrano: wiceprezesa Jerzego Łapińskiego, sekretarza Dianę Maciąg, skarbnika (bez zmian) Radosława Siekierzyńskiego, do zarządu weszli również Joanna Antosik, Renata Stadnik oraz Dariusz Kąkol.
Nasz okręgowy delegat - Janusz Kępa wybrany został wraz z Michałem Ludwiczakiem i Maciejem Pietrzakiem do Sądu Koleżeńskiego, a dokumentację fotograficzną podczas Zjazdu wykonywał Piotr Olkiewicz.
Na koniec Zjazdu nowo wybrany Prezes przedstawił ciekawą wersję rozwoju  ZPFP oraz poruszano zagadnienia związane z dalszą działalnością  naszego Związku.
Pragniemy serdecznie podziękować ustępującemu Zarządowi, a w szczególności Katarzynie Gubrynowicz, Adamowi Ławnikowi i Mikołajowi Stawowemu, Radosławowi Siekierżyńskiemu oraz życzymy nowemu Zarządowi dobrych pomysłów, wytrwałości oraz zaangażowania w rozwój naszego Związku Polskich Fotografów Przyrody.
parent menu item not found: "130"