HeaderSearchForm

Zmarł Stanisław Kinelski

Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci dr. Stanisława Kinelskiego, wieloletniego członka Okręgu Mazowieckiego, Członka Honorowego ZPFP.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 27 listopada o godz. 12.00 w Domu Pogrzebowym Kaplicy Katolickiej A na Cmentarzu Północnym w Warszawie.
Tak Stanisława Kinelskiego wspomina Ireneusz Graff:
Stanisław Kinelski był doktorem leśnictwa, wieloletnim pracownikiem Katedry Ochrony Lasu i Ekologii na Wydziale Leśnym SGGW.
Fotografią zajmował się od 1950 roku. Uwieczniał głównie owady, zwłaszcza szkodniki lasu i drewna. Był trzykrotnym współlaureatem Nagród Ministra OŚZNiL lub Ministra Środowiska za poważne publikacje wydawnictwa Multico: "Atlas owadów szkodników lasu" - 1997, "Atlas owadów uszkadzających drewno" - 1999 i "Drzewa iglaste i owady na nich żerujące" - 2003. W tych trzech książkach znalazło się łącznie ok. 2500 fotografii Staszka!
Od początków istnienia ZPFP wspierał i propagował działalność naszego stowarzyszenia. Był mocno zaangażowany w promowanie fotografii przyrodniczej i działalność edukacyjną oraz szkoleniową w ramach Związku. Regularnie prezentował swe prace na spotkaniach i prelekcjach, a także na zbiorowych i autorskich wystawach, m.in. na Targach Polfoto w Międzyzdrojach w 1998 roku czy wielokrotnie na SGGW. Chętnie i często dzielił się swą wiedzą o przyrodzie, o zjawiskach w świecie w skali makro, ale też o stosowanych technikach fotograficznych.
Stanisław Kinelski był wybitnym naukowcem i aktywnym twórcą, ale również - co chciałbym mocno podkreślić - miłym i życzliwym kolegą, niezwykle skromnym i pogodnym człowiekiem. W swej pracy łączył wrażliwość artysty, dokładność rzemieślnika i wiedzę naukowca, która przy tym rodzaju fotografii jest niezmiernie potrzebna i bez której trudno sobie wyobrazić taki dorobek i takie sukcesy. Nic więc dziwnego, że tak wielu członków Okręgu Mazowieckiego wyrażało się o nim z wielkim szacunkiem i - jak najbardziej słusznie - nazywało go swym „mistrzem”.
Staszek Kinelski pełnił funkcję Wiceprezesa Okręgu Mazowieckiego ZPFP w latach 2000-2004. Miałem wielki zaszczyt ściśle współpracować z nim w tym czasie...
W czerwcu 2004 roku otrzymał tytuł Członka Honorowego ZPFP decyzją Zjazdu Delegatów.
Staszku, dziękuję Ci ogromnie za te lata w imieniu swoim i członków ZPFP.
Irek Graff
21.11.2014
parent menu item not found: "130"