HeaderSearchForm

Konkurs Oznaki Wiosny

Kolejny konkurs kwartalny w naszym okręgu odbywał się pod hasłem „Oznaki wiosny” - przyjmowaliśmy zdjęcia zrobione od 21 marca do 21 czerwca.
Wpłynęło 41 fotografii, w głosowaniu wśród członków i członkiń Okręgu Mazowieckiego wyłoniono trzy nagrody i jedno wyróżnienie.
OznakiWiosny m1 JanekWojcicki 1200
Najwięcej głosówi Miejsce I otrzymała fotografia Jana Wójcickiego.

Wyniki i galeria
 
parent menu item not found: "130"