HeaderSearchForm

Retrospektywna wystawa prac członków Okręgu Mazowieckiego

Najnowsza wystawa prac członków Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody jest wystawą retrospektywną, na której zebrano najciekawsze zdjęcia pochodzące z konkursów na Fotografa Roku. Możemy oglądać pięćdziesiąt zdjęć trzydziestu pięciu autorów nagradzanych na przestrzeni dziesięciu lat, od  2005 do 2014 roku.
Podobnie, jak inne coroczne edycje, wystawa nosi tytuł Nasze Fascynacje.  Oglądając zdjęcia możemy prześledzić, jak kształtowały się w ciągu tej dekady  tendencje w fotografowaniu przyrody oraz zainteresowania autorów, które skupiając się głównie wokół rodzimej przyrody, wybiegały też znacznie dalej, sięgając innych rejonów, a w szczególności zimnej północy.
Na podstawie zdjęć z tego okresu widać, jak wzrastała popularność fotografii przyrodniczej. Powiększająca się rzesza nagradzanych autorów jest tego najlepszym świadectwem. Fotografie są też wykładnikiem zmian, jakie dokonywały się i nadal dokonują w ekosystemach. Wzrost liczby fotografowanych gatunków, szczególnie tych rzadszych, i sama ilość zdjęć pokazują, że niektóre gatunki stały się liczniejsze. Niestety degradacja wielu środowisk, szczególnie podmokłych spowodowała znikanie gatunków oglądanych kiedyś na zdjęciach. Coraz trudniej też sfotografować krajobraz bez budynków czy przewodów wysokiego napięcia. W fotografii przyrodniczej, jak i w innych dziedzinach panują mody. Pojawiają się tematy, które na pewien czas stają się bardziej popularne niż inne. Fotografowane są na przykład określone gatunki w ruchu podczas polowania, toków czy walki. W makrofotografii są to tła wysycone bokehem, w fotografii krajobrazu z kolei zdjęcia na długich czasach naświetlania. Choć wystawa swym zasięgiem czasowym tego nie ujmuje, w ostatnich latach bardzo popularne stały się zdjęcia z ruchem kołowym gwiazd.
Wszystkie zdjęcia prezentowane na wystawie, charakteryzują się wysokim poziomem artystycznym i technicznym. Widać, jak przez lata wzrastała wiedza i doświadczenie fotograficzne i przyrodnicze autorów. Można zauważyć także, jak jakość zdjęć polepszała się wraz z postępem technologicznym. Pokazane zdjęcia, jednak głównie i przede wszystkim są obrazem dziesięcioletniej historii fotografii przyrodniczej i ludzi, którzy ją tworzyli i tworzą, ich pasji i fascynacji.
parent menu item not found: "130"