HeaderSearchForm

 

Zarząd OM ZPFP

Prezes  
     Mariusz Lewandowski
Wiceprezesrezes
      Elżbieta Rogaczewska-Czępińska
Sekretarz

Skarbnik 
      Ewa Bartniak
Czlonek Zarządu  
      Witold Gorzelski

Komisja Rewizyjna OM ZPFP

Przewodniczący komisji
       Zbigniew Bochenek
Członkowie komisji
       Olga Kowalik
       Andrzej Kozak
parent menu item not found: "130"