HeaderSearchForm

 

Dla kandydatów


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:


JAK PRZYSTĄPIĆ DO ZPFP?
1. Należy zapoznać się z naszą działalnością i kodekstem etycznym oraz pobrać deklarację.
Wszystkie te dokumenty są tutaj na dole:
http://www.zpfp.pl/o-zpfp/zostan-czlonkiem-zpfp
2. Wypełnić deklarację i przesłać ją nam pocztą lub dostarczyć osobiście na spotkaniu.

3. Dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres pocztowy, adres email) przesłać emailem na adres okręgu lub sekretarza.
 
REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW:
Obowiązuje w całym związku (we wszystkich okręgach):
www.zpfp.pl/o-zpfp/zostan-czlonkiem-zpfp
 
ILE CZASU TRWA STAŻ KANDYDACKI?

Staż kandydacki trwa minimum trzy miesiące od momentu złożenia deklaracji członkowskiej.
 
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KANDYDATA:
 
Kandydaci powinni w tym czasie dobrze poznać działalność Okręgu.
Mogą brać udział w organizowanych przez OM spotkaniach i plenerach.
 
 
OPIEKUN NA CZAS STAŻU KANDYDACKIEGO:
 
Zarząd Okręgu na czas stażu kandydackiego może zaproponować pomoc opiekuna lub prosić kandydata o częstszą prezentację prac na portalu ZPFP w celach edukacyjnych.


ZESTAW KANDYDACKI:
 
Kandydat zobowiązany jest do przekazania (na spotkaniu, drogą elektroniczną bądź tradycyjną) Zarządowi Okręgu 20 prac o tematyce przyrodniczej. Na zdjęciach powinna się znajdować wyłącznie dzika przyroda – rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku, naturalne elementy przyrody nieożywionej.
Fotografie nie mogą przedstawiać wytworów rąk ludzkich, domów, słupów, dróg itp.
Zarząd może ustalić z kandydatem termin publicznego pokazu zdjęć.
 
Zestaw kandydacki może być zaprezentowany na otwartym spotkaniu okręgowym
albo przesłany do zarządu okręgu z prośbą o zapoznanie się z nim jedynie w gronie zarządu.
 
Fotografie wykraczające poza wymagane ramy (np. zwierząt w środowisku miejskim, ptaki czy wiewiórki przy budce, krajobrazy z niewielkimi elementami antropocentrycznymi, budynki w krajobrazie istotne dla jakiejś opowieści np. z pleneru) można oczywiście przedstawić, ale tylko jako dodatek do zestawu, zamieszczone w oddzielnym folderze.
 
 
FORMAT ZDJĘĆ W ZESTAWIE KANDYDACKIM:

Prosimy o jpegi z minimalną kompresją.
Wielkość: minimum HD czyli wysokość pliku co najmniej 1080 pikseli.
Rozdzielczość dpi: nie ma znaczenia.
Bez ramek oraz podpisu autora, logo, znaków wodnych na fotografiach.
Nazwy plików rozpoczynające się od nazwiska autora lub numeru i nazwiska, np. 01-KowaliskiP-kandydat, 02-KowalskiP-kandydat itd.
 
 
ODRZUCENIE ZESTAWU I PRZEDŁUŻENIE STAŻU:
 
Jeśli poziom lub tematyka prezentowanych prac nie zostaną zaakceptowane przez Zarząd (który powinien uzasadnić swoją odmowę pisemnie lub ustnie), staż jest przedłużany, a kandydat ma prawo zaprezentować nowy zestaw prac.
 
Brak prezentacji prac fotograficznych przez kandydata w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia Deklaracji uznawany jest za rezygnację z dalszego kandydowania.
 

KONTAKT:
 
Gdyby ktoś potrzebował więcej informacji lub pomoc opiekuna na czas kandydacki,
prosimy o kontakt z sekretarzem okręgu:

Ireneusz Graff
tel. (48) 606 141 688
sekretarz.om(a)zpfp.pl
 
 
WPISOWE I SKŁADKI:
 
NALEŻY JE WPŁACAĆ DOPIERO PO PRZYJĘCIU!

Każdy nowy członek ZPFP zobowiązany jest WÓWCZAS do wpłaty wpisowego na kontoZG ZPFP w wysokości 50 zł.
 
Kwota wpisowego stanowi własność ZG ZPFP.
Wpisowe stanowi opłatę jednorazową i nie podlega żadnym zniżkom ani zwolnieniom z opłat oraz nie podlega zwrotowi.
 
Zgodnie z uchwałą podjętą na Zjeździe Delegatów wysokość składki członkowskiej za każdy miesiąc przynależności do ZPFP wynosi obecnie:
15 zł pełna i 7,5 zł ulgowa.
 
Składka ulgowa stanowi 50% składki normalnej. Do korzystania z ulgi uprawnieni są: uczniowie, studenci, emeryci, renciści, członkowie ZPFP zamieszkujący razem. Ulga w płaceniu składek przysługuje tylko z jednego tytułu.
Składki należy wpłacać z góry: za rok (w styczniu) lub za półrocza (w styczniu i lipcu) lub od miesiąca przyjęcia.

Więcej informacji na ten temat:
http://www.zpfp.pl/okreg-mazowiecki/info/skladki
--
W 2019  roku przyjęliśmy OSIEM nowych osób i jesteśmy otwarci na kolejne zgłoszenia :)
Zapraszamy do współpracy!
parent menu item not found: "130"