HeaderSearchForm

Konkurs OM ZPFP na FR 2021 - Jury

Skład tegorocznego Jury:
Paweł Wrona - Przewodniczący, Prezes Okręgu Krakowskiego ZPFP;
Adriana Bogdanowska, redaktorka naczelna magazynu przyrodniczego "Salamandra", Okręg Łódzki ZPFP;
Cezary Korkosz, Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego ZPFP;
Paweł Klarecki, fotograf krajobrazu spoza ZPFP
FR-21 OM plansze Jury 1200
parent menu item not found: "130"