HeaderSearchForm

Konkurs OM ZPFP na FR 2020 - Podsumowanie

Tegoroczny konkurs jest już 19 edycją w naszym okręgu i 18 ogólnozwiązkową.
Zgłoszenia przesłało 46 członkiń i członków, którzy nadesłali około 1220 prac, spośród których - po sprawdzeniu wymogów regulaminowych - do udziału zakwalifikowano 1201.
Dla porównia: w 2019 było to 41 osób i 1080 zdjęć, a w 2018 - 37 zgłoszeń i 860 fotografii
i za każdym razem była to liczba rekordowa. Cieszy nas coraz większa liczba uczestników, zwłaszcza że część zarządu biorąca udział w organizacji i przeprowadzeniu konkursu, zrezygnowała z udziału w etapie okręgowym.
FR-20 OM podsum prez kategorie 1200
NAJPOPULARNIEJSZE KATEGORIE:
Krajobraz - 188    
Rośliny, grzyby, śluzowce, mchy i porosty - 166
Ptaki - 153
Inne zwierzęta - 131
Kompozycja i forma - 125
Impresje - 115
Świat w naszych rękach - 113
Woda - 111
Ssaki - 99
Więcej wykresów i informacji poniżej:
UDZIAŁ PAŃ I PANÓW W KONKURSIE:
Na koniec roku 2019 panie stanowiły 30 procent (34 na 114 osób).
Jednak wsród autorów biorących udział to było już 40%.
Autorki UWAGA! zebrały łącznie 47% nagród i wyróżnień.
Gratulacje!
Panowie! Musicie wziąć się bardziej do pracy ;)
FR-20 OM podsum prez panie-1-stan 1200
FR-20 OM podsum prez panie-2-udzial 1200
FR-20 OM podsum prez panie-3-nagrody 1200
FORMATY:
Na konkurs zgłoszono tylko 61 pionów, 36 panoram o formacie 16x9 lub szerszych oraz zaledwie 10 kwadratów!
Reszta to zdjęciapoziome o układzie boków 3x2 lub bardzo zbliżonym.
I to takie fotografie zdominowały pulę nagród i wyróżnień (tylko jedna panorama) oraz głosowanie publiczności (jeden pion i jedna panorama).
Muszę przyznać, że te liczby mocno mnie zaskoczyły...
Temat do "pochylenia się nad nim"...
FR-20 OM podsum prez formaty 1200
GŁOSOWANIE CZŁONKÓW I NAGRODA PUBLICZNOŚCI:
Fotogorafia "Towarzysze" otrzymała 135 punktów, zaś "Czarna Hańcza" 64 punkty czyli mniej niż połowę. Trzecie na liście "Bałtyckie złoto" zebrało 49 punktów.
Kolejne prace z pierwszej dziesiątki uzyskały od 43 do 34 punktów - tu różnice były niewielkie.
Zdjęcie Kasi Ciesielkiej wygrało również w innej klasyfiikacji: swoje punkty na nie oddało 15 osób, a na kolejne zdjęcia odpowiedno: 10 i 8 członków. Tak więc jest to zdecydowana wygrana także pod tym względem.
Głosowanie wśród naszych członków przeprowadziliśmy już po raz osiemnasty.
FR-20 OM podsum NP-1 razem 1200
 
FR-20 OM podsum NP-2 top10 1200
 
FOTOGRAFIE CZARNO-BIAŁE I KOLOROWE:
Na 1201 zgłoszonych zdjęć, tylko 57 to były fotografie czarno-białe czyli 5%.
Spośród nich Jury nagrodziło lub wyróżniło aż 10, stanowiących 26% wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych, najwięcej w kategorii Krajobrazy: 4/5.
 
Przygotował:
Irek Graff
Zaerząd OM ZPFP
parent menu item not found: "130"