Nowi członkowie naszego Okręgu.

Tradycyjnie juz pod koniec roku Zarząd Okręgu Łódzkiego ZPFP rozpatruje kandydatury na nowych członków. Po zapoznaniu się z poziomem  prac zaprezentowanych przez osoby ubiegające się o członkostwo i uwzględniając ich zaangażowanie w działalność związku, Zarząd podjął decyzję o przyjęciu z dniem 1 grudnia 2017 roku w szeregi naszego Okręgu pięciu kandydatów:
Katarzynę Świętochowską, Adrianę Bogdanowską, Krzysztofa Korca, Michała Woźniakowskiego i Grzegorza Zakrzewskiego.
Gratulujemy koleżankom i kolegom dotychczasowych osiągnięć i życzymy wielu sukcesów.
parent menu item not found: "130"