Rośniemy w siłę :-)

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZPFP na zebraniu w dniu 19 października 2016 roku po zapoznaniu się z portfolio kandydatów, a także biorąc pod uwagę aktywność na rzecz Związku, podjął decyzję o przyjęciu z dniem 1 grudnia 2016 roku w szeregi Okręgu Łódzkiego ZPFP sześciu kandydatów:
Mariusza Kanonowicza, Darię Troczyńską, Sławomira Górala, Bogdana Prusisza, Piotra Pardusa i Małgorzatę Markuszewską.

Gratulujemy koleżankom i kolegom dotychczasowych osiągnięć i życzymy wielu sukcesów.
parent menu item not found: "130"