HeaderSearchForm

 
Przewodniczący Walnego Zjazdu z wielką wprawą przeprowadził wybory nowych władz.
Porządek obrad zawierał wiele skomplikowanych zagadnień.
Głosowania przebiegały raczej sprawnie i w doskonałej atmosferze.
Prezes Okręgu prezentuje skład nowego Zarządu.
Okręgowa Komisja Rewizyjna zadba, aby uchwały Walnego Zjazdu zostały wykonane.
 
 
parent menu item not found: "130"