HeaderSearchForm

 
Michał Stanecki - Fotograf Roku 2018 OŁ ZPFP
Wernisaż otworzyli: Prezes OŁ ZPFP Michał Ludwiczak i Prezes ŁTF Sławomir Grzanek
Wydrukowane fotografie prezentowały się znakomicie.
Podczas ogłoszenia werdyktu Jury napięcie sięgało zenitu.
Galeria ŁTF-u ledwie pomieściła licznie przybyłych gości.
Media na gorąco relacjonowały nasz wernisaż.
Drzwi do galerii właściwie się nie zamykały - ciągle przybywali nowi zwiedzający.
Wręczenie legitymacji nowym członkom naszego okręgu.
Wszyscy zwiedzający podkreślali wyjątkowo wysoki poziom prac na tegorocznej wystawie.
Laureaci konkursu Fotograf Roku 2018
Fotograf Roku 2018 udziela pierwszych wywiadów.
Kuluarowym dyskusjom nie było końca.
 
 
parent menu item not found: "130"