HeaderSearchForm

Stanowisko ZPFP w sprawie planowanego zezwolenia na odstrzał łosi

 
Zarząd Główny Związku Polskich Fotografów Przyrody wyraża zaniepokojenie zapisami przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska projektu rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Wynika z niego, że już tej jesieni zostałoby zniesione moratorium na odstrzał łosi, wprowadzone w Polsce w 2001 roku, po zmniejszeniu pogłowia na skutek odstrzału o ponad 75% stanu, gdy gatunkowi groziło w naszym kraju wyginięcie.
Łosie w Polsce generalnie nie są płochliwe i można je często obserwować z bliskiej odległości. Są przy tym bardzo wdzięcznym obiektem obserwacji i fotografii ulubionym przez turystów, w tym fotografów przyrody. Członkowie ZPFP regularnie organizują plenery poświęcone obserwacji i fotografowaniu tych wyjątkowych zwierząt, zarówno nad Biebrzą jak i w innych ich ostojach - doświadczają, jak ufne i łagodne są to zwierzęta. Nawet klępy z łoszakami pozwalają się obserwować i fotografować z bardzo bliskiej odległości.
Naszym zdaniem zezwolenie na odstrzał łosi uniemożliwi w praktyce obserwację i uwiecznianie bukowiska oraz utrudni spotkania z łosiami zarówno fotografom jak i turystom. W ten sposób obywatele naszego kraju zostaną pozbawieni możliwości kontaktu z cennym elementem ojczystej przyrody, z którą obcowanie jest naszym prawem i przywilejem.
Zwracamy także uwagę na fakt, że łosie w miejscach takich, jak Biebrzański Park Narodowy i jego otulina są przyzwyczajone do ludzkiej obecności i zatraciły strach przed człowiekiem, co stanowi największą atrakcję turystyczną regionu. Nie są nam znane przypadki, by łoś stworzył zagrożenie dla fotografa. W naszej ocenie, zezwolenie na odstrzał tych zwierząt byłoby działaniem skrajnie nieetycznym.

Jako odbiorcy turystyki przyrodniczej apelujemy też o wzięcie pod uwagę głosu wszystkich interesariuszy, w tym społeczności lokalnych z niej się utrzymujących. W regionach takich, jak dolina Biebrzy, łoś stanowi główną atrakcję turystyczną a tym samym stanowi podstawę bytu lokalnej społeczności. Zezwolenie na odstrzał łosi w tych miejscach odbije się negatywnie na osobach i podmiotach zajmujących się turystyką przyrodniczą.

Nasz niepokój budzi fakt, że pomimo jednoznacznie negatywnej opinii, dotyczącej tego rozporządzenia, którą wydał Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz organizacje przyrodnicze zrzeszone w koalicji #Jestemzłosiem, w tym naukowcy zajmujący się badaniem tego gatunku, nadal jest ono procedowane bez uwzględnienia tych merytorycznych opinii. Przyrodnicy zwracają uwagę, że uzasadnienie rozporządzenia jest niezgodne z zaleceniami autorów kluczowego dokumentu, jakim jest “Strategia ochrony i gospodarowania populacją łosia w Polsce” natomiast eksperci z BbPN podkreślają konieczność ochrony biebrzańskiej populacji łosia ze względu na jej genetyczną unikalność oraz rolę, jaką ten gatunek odgrywa w kształtowaniu i ochronie bagiennych ekosystemów.
Stowarzyszenie Związek Polskich Fotografów Przyrody jest największą i najstarszą polską organizacją zrzeszającą fotografów przyrody, której celem jest, obok promowania fotografii przyrodniczej i jej etycznej strony oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej, udział w tworzeniu kultury narodowej, współuczestnictwo w ochronie przyrody i zasobów naturalnych Rzeczpospolitej Polskiej. Z uwagi na powyższe Zarząd Główny Związku Polskich Fotografów Przyrody przyłącza się do apelu o utrzymanie moratorium na odstrzał łosia, podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania jego populacją na bazie faktów naukowych i z uwzględnieniem głosu wszystkich interesariuszy oraz o rozważenie wpisania łosia na listę gatunków chronionych w Polsce.
Dokument do pobrania.
W imieniu Zarządu Głównego Związku Polskich Fotografów Przyrody
Zygmunt Urzędnik
Prezes ZPFP
 
 
parent menu item not found: "130"